Her er en oversikt over hvilke roser som trives i Vegar rosehage.

«Trives» definerer jeg som at den kommer igjen år etter år.

Denne siden skal ha undersider, hvor hver enkelt rose blir presentert i et slide-show.

Arbeidet påbegynt i Juni 2017.

Hurdalsrosa