Rutermesteren trekker en konklusjon

Når du er spillefører og en (normalt god) motspiller gjør noe overraskende, så må du i alle fall prøve å finne ut hva grunnen til at vedkommende gjorde dette valget.  Noen ganger blir det helt feil, slik det ble for Rutermesteren i dette spillet:

Meldingene gikk :

S V N Ø
1 kl 1 hj 2 NT p
3 NT p p p

Utspillet var hjerter dame som fikk beholde stikket.  Øst spiller deretter spar knekt.

Hvorfor fortsatte ikke øst med hjerter?  Var hjerterdamen singel?  Det er da 7 stikk, 1+1+2+3, men det må spilles hjerter fra bordet for å få satt opp hjerter konge.

Her var det nok riktig å stikke hjerter dame med kongen, 10’eren tredje gir et hold til i farven, og så gå løs på minor.  Men det blir verre

Spar knekt lasjeres også, spar 10 dekkes med damen og kongen, som også får beholde stikket.  Ny spar følger til esset.

Hvordan ser fordelingen til vest ut?  Vi fortsetter med kongen og damen i kløver, og på kløver til esset kaster vest en ruter…..  Med 6 hjerter opprinnelig har vest nå 1 ruter og 5 hjerter igjen, så vi tar en ruterhonnør og spiller hjerter!  Vest stikker opp med esset og øst følger med hjerter 5   Oi, vest hadde bare 5 hjerter, og spiller nå sin siste ruter.  Øst får et ruterstikk, et sparstikk og et kløverstikk, og spillefører avspises med 6 stikk totalt, 3 bet i sonen og så lite poeng som det er mulig å få….

Nei, stikk med hjerter konge i første stikk, og spill så ruter 9 som seiler.   Da begynner det å ligne på noe   Men pent vridd av øst når han fikk sjansen.

  Og det var det denne herren som klarte!