Med hodet i tåka

I lagkamp betyr ikke et stikk fra eller til så mye (med mindre det er beten), men i parturnering må man kjempe om hvert eneste stikk med nebb og klør.

Men i dette spillet hadde Rutermesteren hodet i tåka, og kom aldri opp.

Meldingene gikk :

V Ø
1 hj
2 hj 2 sp *
3 hj ** p

*) har du noen verdier i spar evt. maximum for meldingen din?

**) jeg har hverken eller, så jeg slår av på laveste nivå i trumf-farven!

Spilleføringen gikk som følger:

Ruter ut til esset (feil, burde beholdt esset som innkomst), spar ess og mer spar, nord er inne og returnerer kløver til damen, esset stjeles av spillefører.  Så spar til trumf, ny kløver til trumf, og så den siste sparen.  Hvis syd har hjerter konge, så kan hjerter knekt vinne et stjelestikk, men dessverre var det ikke slik det satt.  Hjerter knekt ble stukket med kongen, og dermed er hjerter 10 stikk hos syd.

Dermed fikk motspillerne 2 hjerterstikk, kløverstikk og sparstikk, og Rutermesteren bare 9.  Som eneste i salen, 10 og 11 stikk ble fasiten ved de andre bordene.  Og dermed en ren bunn.