Den eneste sjansen

Det er ikke ofte at det står storeslem, det gjorde det denne gangen hvis spillefører hadde brukt den eneste sjansen han har.

Meldingene gikk :

V Ø
1 sp 2 kl Sparstøtte og  10 poeng
2 hj 4-kort og tillegg (14+) 3 kl naturlig
3 hj 5-kort 4 ru Cuebid
4 hj cuebid 4 NT Blackwood
5 kl 0 eller 3 ess av 5 5 rut Trumfdamen ?
5 sp Ja 7 sp

Det så ut som en god mulighet, med E-D i hjerter og pen sits kan vest få kastet en av minorfarvene på hjerter, hvis det er ruter makker har dobbelton i så holder det med 2 avkast.

Ruter kom ut til esset, og vest trenger 3 avkast for å kvitte seg med kløverne i bordet.

Og den eneste muligheten er at hjerter dame sitter nøyaktig tredje i syd.  Hjerter til kongen og hjerter 10 får løpe.  Det så ikke spillefører, og gikk dermed en bet.

Svært irriterende at ingen andre i klubben hadde vært i storeslem, slik at 6 spar hadde gitt ren topp

På simultan var det 5 bord som meldte 7 spar, men bare én spiller spilte den hjem, Andreas Jansen fra Ski BK.