Double dummy

I systemet som vi bruker for turnerings-avvikling er det en funksjon som heter Double Dummy.  Den finner ut hva som er maksimalt antall stikk i alle farver (og NT) på hvert spill.

I dette spillet sier DD at det er 13 stikk i hjerter Ø/V, det tok ganske lang tid før jeg klarte å finne ut hvordan!

Etter at Nord hadde meldt ruter og kløver, var det naturlig for syd å spille ut sin single ruter.  Den går til kongen i nord og esset i øst.

Nå følger liten hjerter til knekten, og mer hjerter.  Trumfen tas ut, og nord har det ikke enkelt.  Han skal holde 3 farver.  Aktuelt så gir nord opp ruteren.  Etter 5 runder trumf er stillingen :

K Q
J T
Q J T
J 7 A
3
8 Q 5
A K 4 3 6 5 2
T 9 8 6 4
9 8

Nå følger hjerter 3 med avkast av ruter 8 i bordet.  Nord kan ikke kaste spar, da faller den siste spar-honnøren på esset. og kaster han kløver er det to ekstrastikk i kløver på bordet.  Altså kaster nord en ruter.

Nå følger ruter dame og ruter 5, og det kastes to kløver i bordet.  Nord er nå fanget i en criss-kross-skvis !

Kaster han en kløver på den siste ruteren, spilles kløver til E-K, og kløver 6 gir det 13. stikket med spar ess som innkomst, kaster han en spar så spilles spar ess, og bordet får det 13. stikket på spar knekt

 

 

4 Comments

  1. I posisjonen over må du vel kaste en kløver på hjerter 3, og IKKE ruter 8. Kaster du ruteren kan nord kvitte seg med spar, og du får to sparstikk men må gi vekk et i kløver til slutt. Kaster du derimot kløver, er nord ferdig.
    1. Kaster nord spar får du to sparstikk, og nord blir skvist i minor til slutt.
    2. Kaster nord kløver får du 3 kløverstikk og nord blir skvist i S/R til slutt.
    3. Kaster nord ruter ender det opp i en crisscross etter to ganger ruter.

  2. Om det kommer ruter ut eller ikke, spiller ingen rolle fordi ruterkappen går. Men med spar ut, mistes inntaket i spar. Hva nå? Etter hjerter til knekt, ruterkapp, og fire ganger hjerter, må nord velge om han vil kaste spar (kløver til kongen, stjele spar med siste hjerter, og spar knekt står), ruter (på tredje ruter med kløveravkast blir nord fanget i trumfskvis i spar og kløver (stjeler en spar og kryssogtversskviser nord i spar og ruter på kløver to til kløver fire).

Kommentarer er lukket.