Storeslem

Dette spillet dukket opp på Nøtterøy på tirsdag, og min forsiktige makker åpnet i 1 kløver i syd.  Naturlig svar var 1 spar, og 4 NT var vel den eneste naturlige fortsettelsen.  To ess i Nord, hva skal sluttkontrakten være ?

Makker valgte 7 spar, og det må være det riktige valget.  Kløverfargen behøver ikke løse seg så enkelt som her, og da trenger man stjelinger i nord for å godspille den.  Så selv om 7 NT står denne gangen, anser jeg det som et svært dårlig valg i forhold til 7 spar.

Spilleføringen bød ikke på problemer

Bare 4 bord meldte 7 spar, bortsett fra to som rotet seg bort på veien ble det meldt 6 spar ved resten av bordene.